Wyniki rekrutacji

Drodzy Państwo,

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego dziś zostaną przedstawione listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od jutra  do 26.04. rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do placówki. 

W załączeniu wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki, informacja dla rodziców jak mogą składać  potwierdzenie woli oraz instrukcja do systemu elektronicznego. Wszystkie dokumenty są dostępne dla rodziców również na stronie naboru.

Załącznik
Instrukcja741.82 KB
Wzór 114.37 KB
Warianty 64.57 KB