Kadra

Imię i Nazwisko
Dyrektor
mgr Monika Wieleba
Imię i Nazwisko
Główna księgowa
mgr Ewa Kołodziejska
Imię i Nazwisko
St. Intendent
Lucyna Pietrzak
Imię i Nazwisko
nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kwiatkowska
Imię i Nazwisko
nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Sierakowska
Imię i Nazwisko
nauczyciel mianowany
mgr Edyta Mądry
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Krupa
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Wolny
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
Adrianna Kowalczyk
Imię i Nazwisko
nauczyciel stażysta
Martyna Janaszczyk
Imię i Nazwisko
nauczyciel stażysta
Agnieszka Rulewicz - Orwat
Imię i Nazwisko
Nauczyciel języka angielskiego
Aleksandra Mucha
Imię i Nazwisko
Logopeda
mgr Anna Kwiatkowska
Imię i Nazwisko
Nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Wolny
Imię i Nazwisko
pomoc nauczyciela
Ewa Wiśniewska
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Paulina Filipczak
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Izabela Górska
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Anna Kazimierczyk
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Ewa Wiśniewska
Imię i Nazwisko
kucharz
Bożena Babiarz
Imię i Nazwisko
pomoc kucharza
Aleksandra Baranowska
Imię i Nazwisko
konserwator
Piotr Piotrowski