Kadra

Imię i Nazwisko
Dyrektor
mgr Monika Wieleba
Imię i Nazwisko
Główna księgowa
mgr Ewa Kołodziejska
Imię i Nazwisko
Intendent
Lucyna Pietrzak
Imię i Nazwisko
nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kwiatkowska
Imię i Nazwisko
Nauczyciel
mgr Joanna Karpińska
Imię i Nazwisko
nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Sierakowska
Imię i Nazwisko
nauczyciel mianowany
mgr Edyta Mądry
Imię i Nazwisko
nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Krupa
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Wolny
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Aleksandra Wróblewska
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Martyna Janaszczyk
Imię i Nazwisko
nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Rulewicz - Orwat
Imię i Nazwisko
Nauczyciel
Mgr Małgorzata Sobieśniewska
Imię i Nazwisko
psycholog
mgr Alicja Orzechowska
Imię i Nazwisko
Pedagog spejlany
mgr Sandra Parfianowicz
Imię i Nazwisko
Terapeuta
mgr Agnieszka Wolny
Imię i Nazwisko
Logopeda
mgr Marzena Misiorek
Imię i Nazwisko
pomoc nauczyciela
Ewa Wiśniewska
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Paulina Filipczak
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Beata Kopczyńska
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Anna Kazimierczyk
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Emilia Bołbot
Imię i Nazwisko
pracownik obsługi
Aneta Roszak - Gołasz
Imię i Nazwisko
kucharz
Aleksandra Baranowska
Imię i Nazwisko
pomoc kucharza
Bożena Babiarz
Imię i Nazwisko
konserwator
Piotr Piotrowski